MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 MADDE – TARAFLAR

1.1. SATICI

Adı                                         : ONLINE SAĞLIK BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi                                  : Harbiye Mahallesi Hürriyet Caddesi 7/12 Çankaya / Ankara

Telefon                                : 0850 308 5003

Email                                     : info@osbh.com.tr

 

1.2. ALICI

Ad Soyad                            :

 1. No :

Adresi                                  :

Telefon                                :

E-mail                                   :

 

1.3 Fatura Bilgileri

Ad Soyad/Ünvan             :

 1. No :

Adresi                                  :

Telefon                                :

E-mail                                   :

 

 1. MADDE – TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşme
KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan veya hizmet sunan adına veya hesabına hareket eden şirket
ALICI : Bir hizmeti ticari amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi
SİPARİŞ VEREN   Bir hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişi
HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılması taahhüt edilen USBS altyapı sağlama hizmeti
MAL : Alışverişe konu olan ve ALICI tarafından elektronik ortamda süreli olarak kullanılmak üzere hazırlanan USBS altyapı sağlama hizmeti
SATICI’YA AİT İNTERNET SİTESİ : SATICI’ya ait https://www.osbh.com.tr internet sitesi
ALICIYA AİT İNTERNET SİTESİ : ALICI’ya ait internet sitesi
USBS : Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi
 1. MADDE – KONU, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 • İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’YA AİT İNTERNET SİTESİ üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
 • ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında HİZMET’i sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
 1. MADDE – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, ÖDEME, TESLİMAT BİLGİLERİ
 • Sözleşme konusu hizmetin kapsamı, SATICI’nın kendisine ait lisanslı USBS (Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi) altyapısını, ALICI’NIN İNTERNET SİTESİ’ndeki subdomain adresine entegre etmesi ve ALICI’nın gene ALICI’YA AİT İNTERNET SİTESİ üzerinden uzaktan sağlık hizmeti vermesi için süreli kullanımına sunması.
 • ALICI, SATICI’YA AİT İNTERNET SİTESİ’nde sözleşme konusu HİZMET’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Elektronik ortamda alınan hizmetin cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat şekli, fatura bilgileri, aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları ALICI tamamıyla karşılamayı kabul eder ve ALICI ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul eder.
 • Hizmetin Cinsi : USBS Altyapısı
 • Satış Bedeli : SATICI’YA AİT İNERNET SİTESİ’nde belirtilen ücret
 • Ödeme Şekli ve Planı : Kredi Kartı veya Banka Havalesi
 • Teslimat Adresi : ALICI’nın internet sitesinde açacağı subdomaine
 • Teslim Edilecek Kişi : ALICI
 • Fatura Adresi : ALICI adresi
 • Sipariş Tarihi : Ödemenin yapıldığı gün
 • Teslimat tarihi : Ödeme sonrası ALICI tarafından SATICI’ya subdomaine yetkisi

verildikten 15 (on beş) gün sonra

 • Teslim şekli : Online web üzerinden
 • SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
 • HİZMET’in temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Listelenen ve internet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 • https://www.osbh.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
 • Fatura teslimi: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.
 1. MADDE – SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER
 • Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişe ait ödemeyi yaptığı tarihtir.
 • Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
 • Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
 1. MADDE 6 – SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • SATICI, ilgili KANUN ve YÖNETMELİK hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 • 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler, SATICI’YA AİT İNTERNET SİTESİ üzerinden alışveriş yapamaz. SATICI’nın, ALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenmeyecektir.
 • Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, ALICI’YA AİT İNTERNET SİTESİ’denki sistemden, dizayndan veya yasa dışı yollarla ALICI’YA AİT İNTERNET SİTESİ’ne yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI SATICI’dan hak iddiasında bulunamaz.
 • ALICI, SATICI’YA AİT İNTERNET SİTESİ’den kredi kartı ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. ALICI tarafından ödemesi yapılmayan siparişler SATICI tarafından işleme alınmaz. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da banka havalesinin SATICI banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. SATICI’nın ön yazılı kabulu olmayan, ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi gerçekleştirilen ödeme yöntemleri SATICI tarafından kabul edilmez.
 • ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 1. MADDE – ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • ALICI, SATICI’ya ait USBS altyapısını kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
 • ALICI, SATICI’ya ait USBS altyapısını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.
 • HİZMET’in sağlanması için ALICI, ALICI’YA AİT İNTERNET SİTESİ’nde subdomain oluşturmak ve SATICI’nın ilgili subdomainde HİZMET kapsamında işlerini ifa edebilmesi için tam yetki vermek zorundadır. ALICI’nın belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğacak her türlü zarar ve ziyan ALICI’ya aittir.
 • ALICI, SATICI tarafından sağlanan hizmeti Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve yönetmeliklerine uygun kullanacağını ve gerekli izinleri alacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. ALICI’nın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve yönetmeliklerine aykırı ve yetkisi dışında bu HİZMET’i kullanması, bu izni başkasına vermesi, şifresini ve kullanıcı adını paylaşma yetkisi bulunmamaktadır. Buradan doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını ALICI beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 • ALICI, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
 • ALICI, SATICI’NIN İNTERNET SİTESİ’nde SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
 • ALICI, hizmeti iade etmek istemesi durumunda, ne surette olursa olsun hizmetin verilmemiş olması, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 1. MADDE – SİPARİŞ, ÖDEME, TESLİMAT PROSEDÜRÜ

Sipariş:

 • Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları ve vade farkı ile oluşan tutar) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle, siparişlere ait hizmet ALICI ödeme yapmadan başlamaz.
 • Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICI’ya sözleşmede belirttiği telefon veya e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICI’dan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da banka havalesinin SATICI hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.
 • İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, ALICI’nın hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICI’ya eşit kalitede başka bir hizmet verilebilir ya da ALICI’nın arzusu ve seçimi doğrultusunda; oluşan ücret farkı da tahsil edilerek ALICI’ya yeni başka bir hizmet verilebilir ya da hizmetin teslime mani olan engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.
 • Sözleşme konusu hizmetin teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 10 (on gün) içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI’nın SATICI’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Ödeme:

 • İnternet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen ALICI’ya banka havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Banka havalesi ile ödemede ALICI kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Banka havelesinin SATICI hesabına geçme tarihi dikkate alınacaktır. Banka havalesi “Gönderen Bilgileri’nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve siparişe ait hizmet adının/numarasının yazılması gereklidir.
 • SATICI tarafından hizmetin verilmesinden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 (on) gün içinde SATICI’ya göndermesi zorunludur.
 • ALICI kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

Teslimat:

 • Ürün/ürünlerin teslimat süresi, ALICI tarafından ödemenin yapılarak sözleşmenin kurulmasından itibaren 15 gündür. ALICI’ya önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 (on) gün daha uzatılabilir.
 • Hizmet, ALICI’dan başka bir üçüncü kişiye/kuruluşa verilecek ise, hizmeti alacak üçüncü kişi/kuruluşun hizmeti kabul etmemesinden, bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI’nın ve/veya üçüncü kişi/kuruluşun hizmetin teslimi için yükümlülüklerini yerine getirmemesinden SATICI sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde hizmet ALICI’nın belirlediği üçüncü kişiye/kuruluşa verilmediyse, SATICI info@osbh.com.tr e-mail adresi üzerinden derhal bildirilmelidir.
 1. MADDE – CAYMA HAKKI
 • Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ALICI’nın SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 • Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve hizmetin işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde alınmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;
 1. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen hizmetin faturası, (İade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
 2. İade formu,
 3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 5. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle hizmetin değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 • ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan vedoğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması daYönetmelik gereği mümkün değildir.
 • ALICI’nın istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.
 • Değer azalması veya hizmetin iadenin imkânsızlaşması ALICI’nın kusurundan kaynaklanıyorsa SATICIya hizmetin değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.
 • ALICI’nın SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı
 • Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: ALICI ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
 • Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka havalesi ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, ALICI’nın bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.
 1. DEVİR YASAĞI
  • ALICI, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini SATICI’nın yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. SATICI^NIN yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır.
 2. MADDE – GİZLİLİK
 • Yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince ALICI ve SATICI bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 5 (beş) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun 3. Kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı ALICI ve SATICI taahhüt ederler.
 • SATICI bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
 • Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
 • ALICI’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICI’ya onayı sonrasında gönderilebilir.
 1. MADDE – UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
 • İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 • Siparişin ödemesinin ALICI tarafından yapılması durumunda, ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.